TACR VFN UANCH UJEP

CTT - CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Vítejte na stránkách centra transferu technologií

Pracoviště managementu znalostí (CTT) je nově vzniklým prvkem ve struktuře spolupracujících organizací UJEP, UACH a VFN. Organizačně je začleněno do struktury UJEP a spadá do podřízenosti vrcholového vedení UJEP. Jeho vedoucího jmenuje rektor UJEP po dohodě s ředitelem/kou UACH a ředitelem/kou VFN. Úkolem CTT je zavádění efektivních systémů managementu znalostí a systémů pro komercializaci výsledků vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti nejenom jednotlivě na pracovištích, ale má též stimulovat propojení a úzkou spolupráci výzkumných a tvůrčích týmů všech pracovišť, tak aby byly využity synergické efekty spolupráce. Úzce spolupracuje s orgány a jednotlivými útvary institucí, zejména s útvarem prorektora pro vědu UJEP a s jednotlivými pracovišti UACH a fakult UJEP, UACH a VFN.

Pracoviště managementu znalostí organizačně a strategicky řídí celý systém komercializace výsledků:

- identifikuje výsledky vědecké a tvůrčí činnosti vhodné ke komercializaci,
- připravuje podklady pro jednání Rady pro komercializaci a výběr projektů,
- poskytuje organizační a konzultační podporu týmům při realizaci jejich dílčích projektů,
- zajišťuje plnění závazků vyplývajících z využití výsledků VaV (poplatky z patentů a licenčních smluv, prodeje materiálů s ověřenými vlastnostmi atd.),
- kontroluje a vyhodnocuje realizaci dílčích projektů,
- sleduje životní cyklus výsledků komercializace a monitoruje celkovou situaci v oblasti komercializace v obou institucích.

Svým personálním složením a zadáním představuje významný krok k profesionalizaci managementu znalostí ve spolupracujících institucích. V týmu CTT působí jako jeho vedoucí manažer projektu. Jeho členy jsou výzkumní pracovníci se zkušenostmi s transferem technologií a dále experti na otázky financí a účetnictví. Konzultace v oblasti ochrany duševního vlastnictví, specializovaný právní servis a zpracování podkladů pro patentově-právní řízení jsou zajišťovány externě na základě uzavřené smlouvy. Základní právní servis zajištěn právníkem UJEP.

CTT jako hlavní výkonná složka společného systému pro komercializaci výsledků výzkumu zajišťuje odbornou, administrativní a technickou podporu procesu komercializace, zejména:

- odbornou podporu při transferu technologií,
- odbornou podporu při hodnocení komercializačního potenciálu výsledků výzkumu,
- odborný a právní servis při ochraně duševního vlastnictví,
- odborný a právní servis při obchodních jednáních včetně přípravy smluv,
- administrativní a technickou podporu při ověřovaní výsledků výzkumu včetně ekonomického hodnocení.

Systém pro komercializaci VaV je řešen společným předpisem UJEP, UACH a VFN. ZDE

Kontakty

Centrum transferu technologií
CTT(a)rt.ujep.cz
Rada pro komercializaci
RpK(a)rt.ujep.cz
Projekt COMNID
pavel.janos(a)ujep.cz
jan.cerny(a)ujep.cz

Odkazy na donátora a partnery

TAČR

VFN

UACH

UJEP